02 Ekim 2008

"fill in the blanks" or "feeling the blanks"aşağıda verilen dizelerdeki boşluğu doldurunuz:
insanlar doğar,
.........
ve ölür.
aşağıda verilen dizelerdeki boşluğu hissediniz:
insanlar doğar,
.........
ve ölür.